"Fark eden, fark edilen, fark yaratan!" bireyler yetiştiriyoruz.


Tuzla Birey Okulları
olarak amacımız; kendi potansiyelinin farkında olan, kendi değerlerinin ve hedeflerinin bilincinde olan, davranışlarını değerlendirebilen, varlığını duyumsayan BİREYler yetiştirmektir.

Başarı; sosyal, duygusal ve akademik alanda elde edildiğinde BİREYler kendilerini üretken ve mutlu hissederler. Bu nedenle en önemli hedeflerimizden biri de "Üretken ve Mutlu BİREYler" yetiştirmektir.

Diyoruz ki;
BİREY olmanın yolu eğitimden, eğitimde başarının yolu BİREY'den geçer...

?