İrem Piyale

İrem Piyale
Almanca Öğretmeni
İrem Piyale

İngiliz dilinde kendini geliştirmiş bireyler İngilizceden sonra ikinci yabancı dillerinin ne olması gerektiği konusunda bilgi kargaşası yaşamaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde olsun ikinci yabancı dil olarak Almanca ağır basmaktadır. İngilizcenin kullanıldığı yerlerde en büyük yardımı Alman dilinden alacaksınız. Johann Wolfgang Von Goethe'nin dediği gibi ; ''Bir dilin kuvveti ,yabancı olanı itmesi değil onu yutmasıdır.'' Bu anlayış doğrultusunda öğrenci yetiştirmeye kendini adamış bir öğretmenim...