Ders Anlatım Föyleri

Ders Anlatım Föyleri Nedir?

Ders Föyünün Özellikleri

 • Föy, bir konunun anlatılması ve öğrenilmesi için gereken bilgileri ve adımları içeren en küçük yapıdaki kitapçıktır.


 • Konuyu esastan alıp bir ders süresinde gereken bilgiyi, açıklamaları ve örnekleri içerecek şekilde düzenlenmiştir.


 • Öğrencinin bir ders süresinde konuyu çalışmasına ve anlamasına yetecek şekilde oluşturulmuştur.


 • Konu çalışılırken veya anlatılırken herhangi bir ayrıntının unutulması ya da atlanması olasılığını ortadan kaldırır.


 • Öğretmen ile öğrenci arasında öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran, en basit ve yalın metottur.


 • Öğretmenle öğrenciyi bir araya getirerek karşılıklı iletişime dayalı etkin öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.


 • Planlı bir ders çalışma için yol haritasıdır.


 • Senaryosu vardır, adım adım ilerler, bilgileri birbirine bağlar.


 • Açıklamaların ve boşluk doldurmaların öğretmen tarafından anlatılmasını gerektirir.


 • Metodiktir, kitap değildir, defter değildir, soru bankası değildir.


 • Beraber ders çalışma ortamı oluşturur.


DERS ANLATIM FÖYÜ NEDİR?Ders anlatım föyü, ait olduğu konu alanının içerdiği tüm bilgi ve ayrıntıları, belli bir plana bağlı olarak
öğrenciye sunan 8 sayfalık kitapçıktır.
Her föy;
Konu anlatımı, örnek sorular, konuyu pekiştirmeye yönelik uygulamalar
ve konu testinden oluşmaktadır.
Konu Anlatım Bölümü
Her konu, belli sayıda föyde anlatılmıştır.
Konuya ait föy sayısı belirlenirken;
Konunun kendi içinde bütünlük taşıyan parçaları,
Föyün bir ders saatinde işlenebilirliği dikkate alınmıştır.
Bu bölümde konuyla ilgili tüm detaylar, ayrıntılı olarak verilmiş; konunun
anahtar sözcüklerine ait kısımlar öğrenciye boşluklar hâlinde sunulmuştur.
Böylece öğrencinin motivasyonu ve derse katılımı artırılarak
öğrenci merkezli öğretimden kopulmamıştır.
Örnek Soru Bölümü
Sunulan bilgiler, örnek sorularla somut hâle getirilerek kalıcı öğrenmenin sağlanması amaçlanmıştır.
Konuyu Pekiştirmeye Yönelik Uygulamalar
Derse ve konuya bağlı olarak “doğru - yanlış”, “eşleştirme”, “boşluk doldurma”, “tablo / grafik yorumu
vb. şeklindeki farklı tekniklerle öğrencinin konuyu pekiştirmesi sağlanarak ezberciliğin önüne geçme
amaçlanmıştır.
Konu Testi
Bu bölüm, föyün ölçme değerlendirme kısmıdır. Hazırlanan “çoktan seçmeli sorularla” öğrencinin anlatılan
konuya yönelik bilgi düzeyinin ölçülmesi amacına yöneliktir.

?