Burcu Çelimli

Burcu Çelimli
Tarih Öğretmeni
Burcu Çelimli

Tarihe duyduğum hayranlık ilkokul ve lise yıllarımda dâhil olmak üzere öğretmenlerimin derslerimiz de anlattıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün devasa kahramanlık başarılarıyla başladı. Bu hayranlığım beni İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi-Tarih Öğretmenliği ile tanıştırdı ve bu bölümden mezun olarak meslek hayatım için edinebileceğim akademik bilgilerimi kazandım.

‘’Tarihi ise kısaca şu şekilde tanımlamak mümkün olacaktır. Tarih; insanlığın belleğidir, insana bilinç uyandırmayı, geçmişten ders çıkarmayı, geleceğe ise yön vermeyi amaçlar. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk tarih ile ilgili ; ‘’Türk Milleti tarihinle öğün, çünkü senin ecdadın, medeniyetler kuran, devletler, imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.’’ demiştir.